Tranh 3D & Tranh tường

KẾT NỐI VỚI TRANHDECOR

 
Hỗ trợ thanh toán
Right
 
 
Center 1

Tranh Trang Trí

Tranh bộ hiện đại
Tranh decor
 • Tranh Bộ 09

 • Tranh Bộ 20

 • Tranh Bộ 19

 • Tranh Bộ 18

 • Tranh Bộ 17

 • Tranh Bộ 16

 • Tranh Bộ 13

 • Tranh Bộ 12

 • Tranh Bộ 06

 • Tranh Bộ 15

 • Tranh Bộ 14

 • Tranh Bộ 11

 • Tranh Bộ 08

 • Tranh Bộ 05

Tranh Sơn Dầu

Tranh Sơn Dầu đẹp
Tranh Sơn Dầu nghệ thuật
Tranh Sơn Dầu mới
 • Tranh Sơn Dầu Đẹp 09 - Sắc màu của biển

 • Tranh Sơn Dầu Đẹp 08 - Hồ điệp mộng

 • Tranh Sơn Dầu Đẹp 10 - Trên cánh đồng hoa Mỹ Nhân

 • Tranh Sơn Dầu Đẹp 06 - Mùa bướm bay

 • Tranh Sơn Dầu Đẹp 05 - Hồn bướm mơ tiên

 • Tranh Sơn Dầu Đẹp 04 - Bướm và hoa

 • Tranh Sơn Dầu Đẹp 03 - Giấc mơ tiên

 • Tranh Sơn Dầu Đẹp 07 - Hồ điệp hoan ca

 • Tranh Sơn Dầu Đẹp 01

 • Tranh Sơn Dầu Đẹp 02 - Hồ điệp tím

 • Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ

 • Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Tắm 03

 • Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ - Bay Lên

 • Tranh Sơn Dầu Vũ Nữ Múa Đôi 02

 • Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Tắm 02

 • Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Tắm 01

 • Tranh Sơn Dầu Vũ Nữ Múa Đôi

 • Tranh Sơn Dầu - Vũ Nữ Múa Tiên

 • Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ - Hai Đóa Hồng

 • Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Áo Hồng

 • Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Áo dài 06

 • Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ - Bay Lên 2

 • Tranh Sơn Dầu Thiếu Nữ Áo dài 02

 • Tranh Sơn Dầu Vũ Nữ Ba Lê 02

 • Tranh Sơn Dầu Vũ Nữ Ba Lê

Tranh nội thất

Phòng khách
Phòng ăn
Phòng ngủ
Cầu thang
 • Tranh Phòng Khách 287

 • Tranh Phòng Khách 285

 • Tranh Phòng Khách 305

 • Tranh Phòng Khách 297

 • Tranh Phòng Khách 295

 • Tranh Phòng Khách 293

 • Tranh Phòng Khách 292

 • Tranh Phòng Khách 194

 • Tranh Phòng Khách 181

 • Tranh Phòng Khách 147

 • Tranh Phòng Khách 141

 • Tranh Phòng Khách 138

 • Tranh Phòng Khách 135

 • Tranh Phòng Khách 131

 • Tranh Phòng Khách 130

 • Tranh Phòng Khách 124

 • Tranh Phòng Khách 121

 • Tranh Phòng Khách 120

 • Tranh Phòng Khách 97

 • Tranh Phòng Khách 62

 • Tranh Phòng Khách 70

 • Tranh Phòng Khách 66

 • Tranh Phòng Khách 46

 • Tranh Phòng Ăn 07

 • Tranh Phòng Ăn 10

 • Tranh Phòng Ăn 09

 • Tranh Phòng Ăn 08

 • Tranh Phòng Ăn 06

 • Tranh Phòng Ăn 04

 • Tranh Phòng Ăn 03

 • Tranh Phòng Ăn 02

 • Tranh Phòng Ăn 01

 • Tranh Phòng Ngủ 33

 • Tranh Phòng Ngủ 73

 • Tranh Phòng Ngủ 27

 • Tranh Phòng Ngủ 26

 • Tranh Phòng Ngủ 19

 • Tranh Phòng Ngủ 79

 • Tranh Phòng Ngủ 75

 • Tranh Phòng Ngủ 74

 • Tranh Phòng Ngủ 34

 • Tranh Phòng Ngủ 36

 • Tranh Phòng Ngủ 39

 • Tranh Phòng Ngủ 43

 • Tranh Phòng Ngủ 45

 • Tranh Phòng Ngủ 49

 • Tranh Phòng Ngủ 53

 • Tranh Phòng Ngủ 52

 • Tranh Phòng Ngủ 50

 • Tranh Phòng Ngủ 51

 • Tranh Phòng Ngủ 32

 • Tranh Phòng Ngủ 31

 • Tranh Phòng Ngủ 30

 • Tranh Phòng Ngủ 29

 • Tranh Phòng Khách 31

 • Tranh Phòng Khách 28

Tranh phong cảnh

Phong cảnh Việt Nam
Phong cảnh nước ngoài
Tranh bốn mùa
Tranh Tết
 • Tranh phong cảnh VN 62

 • Tranh phong cảnh VN 60

 • Tranh phong cảnh VN 56

 • Tranh phong cảnh VN 53

 • Tranh phong cảnh VN 46

 • Tranh phong cảnh VN 40

 • Tranh phong cảnh VN 33

 • Tranh phong cảnh VN 31

 • Tranh phong cảnh VN 27

 • Tranh phong cảnh VN 11

 • Tranh phong cảnh VN 06

 • Tranh phong cảnh VN 05

 • Tranh phong cảnh VN 04

 • Tranh phong cảnh VN 03

 • Tranh phong cảnh VN 02

 • Tranh phong cảnh VN 01

 • Tranh Trang Trí 34 - Ký ức Phi châu

 • Tranh Trang Trí 35 - Ký ức Phi châu 2

 • Tranh Trang Trí 37 - Panorama

 • Tranh Trang Trí 38 - Vươn xa

 • Tranh Trang Trí 39 - Ký ức Phi châu 3

 • Tranh Trang Trí 146

 • Tranh Trang Trí 155

 • Tranh Trang Trí 74 - Panorama 2

 • Tranh Trang Trí 69 - Ký ức Phi châu

 • Tranh Trang Trí 40 - Ký ức Phi châu 4

 • Tranh phong cảnh NN 93 Thomas

 • Tranh phong cảnh NN 87 Thomas

 • Tranh phong cảnh NN 86 Thomas

 • Tranh phong cảnh NN 73 Thomas

 • Tranh phong cảnh NN 70 Thomas

 • Tranh phong cảnh NN 23

 • Tranh phong cảnh NN 22

 • Tranh 4 Mùa 34

 • Tranh 4 Mùa 27

 • Tranh 4 Mùa 26

 • Tranh 4 Mùa 23

 • Tranh 4 Mùa 20

 • Tranh 4 Mùa 19

 • Tranh 4 Mùa 14

 • Tranh 4 Mùa 12

 • Tranh 4 Mùa 10

 • Tranh 4 Mùa 08

 • Tranh 4 Mùa 06

 • Tranh 4 Mùa 05

 • Tranh 4 Mùa 01

 • Tranh Phòng Khách 14

 • Tranh Phòng Khách 11

 • Tranh Hoa Đào 01

 • Tranh Hoa Đào 03

 • Tranh Hoa Đào 02

Tranh phong thủy hiện đại

Hành Kim
Hành Thủy
Hành Mộc
Hành Hỏa
Hành Thổ
 • Tranh Phong Thủy 11 - Trừu tượng

 • Tranh Phong Thủy 10

 • Tranh Phong Thủy 09 - Trừu tượng

 • Tranh Phong Thủy 08 - Bình hoa

 • Tranh Phong Thủy 07

 • Tranh Phong Thủy 26

 • Tranh Phong Thủy 30 - Hải Đăng

 • Tranh Phong Thủy 34

 • Tranh Phong Thủy 33

 • Tranh Phong Thủy 32 - Trừu tượng

 • Tranh Phong Thủy 31 - Trừu tượng

 • Tranh Phong Thủy 29

 • Tranh Phong Thủy 28

 • Tranh Phong Thủy 27 - Trừu tượng

 • Tranh Phong Thủy 25

 • Tranh Phong Thủy 12

 • Tranh Phong Thủy 15

 • Tranh Phong Thủy 16

 • Tranh Phong Thủy 18

 • Tranh Phong Thủy 17

 • Tranh Phong Thủy 14

 • Tranh Phong Thủy 13

 • Tranh Phong Thủy 06 - Trừu tượng

 • Tranh Phong Thủy 05 - Trừu tượng

 • Tranh Phong Thủy 04 - Lửa Ấm Nồng

 • Tranh Phong Thủy 03 - Đêm Tím

 • Tranh Phong Thủy 02 - Rum lửa

 • Tranh Phong Thủy 01 - Cây Lửa

 • Tranh Phong Thủy 19

 • Tranh Phong Thủy 20

 • Tranh Phong Thủy 35

 • Tranh Phong Thủy 24 - Trừu tượng

 • Tranh Phong Thủy 23 - Cây tiền bạc

 • Tranh Phong Thủy 22

 • Tranh Phong Thủy 21

Tranh 3D và tranh tường

Tranh 3D
Tranh phòng trẻ
Tranh quán Bar/Cà phê
Tranh Nội/Ngoại thất
 • Tranh 3D 52

 • Tranh 3D 51

 • Tranh 3D 43

 • Tranh 3D 39

 • Tranh 3D 37

 • Tranh 3D 36

 • Tranh 3D 34

 • Tranh 3D 33

 • Tranh 3D 02

 • Tranh 3D 05

 • Tranh 3D 04

 • Tranh 3D 03

 • Tranh 3D 19 - Đùa với nữ thần

 • Tranh 3D 18 - Thám hiểm với Cá voi xanh

 • Tranh 3D 17 - Hàm cá mập

 • Tranh 3D 16 - Chúa tể rừng xanh

 • Tranh 3D 15 - Nam thần

 • Tranh 3D 14 - Nhảy dù

 • Tranh 3D 13 - Tê giác húc

 • Tranh tường 192

 • Tranh tường 189

 • Tranh tường 188

 • Tranh tường 187

 • Tranh tường 174

 • Tranh tường 173

 • Tranh tường 171

 • Tranh tường 170

 • Tranh tường 168

 • Tranh tường 167

 • Tranh Trẻ Em - 93

 • Tranh Trẻ Em - 72

 • Tranh tường 262

 • Tranh tường 261

 • Tranh tường 258

 • Tranh tường 249

 • Tranh tường 247

 • Tranh tường 230

 • Tranh tường 229

 • Tranh tường 227

 • Tranh tường 221

 • Tranh tường 220

 • Tranh tường 216

 • Tranh tường 209

 • Tranh tường 161

 • Tranh tường 123

 • Tranh tường 118

 • Tranh tường 117

 • Tranh tường 115

 • Tranh tường 106

 • Tranh tường 104

 • Tranh tường 103

 • Tranh tường 97

 • Tranh tường 96

 • Tranh tường 95

 • Tranh tường 94

 • Tranh tường 91

 • Tranh tường 86

Tranh danh họa

Nổi tiếng nhất
Tranh Danh họa hiện đại
 • Mona Lisa

 • Tranh Danh Họa - The Last Supper của Leonardo da Vinci

 • Tranh Danh Họa - Water Lilies của Claude Monet

 • Stary Night

 • Tranh Danh Họa - Girl With a Pearl Earing

 • Tranh Danh Họa - The Scream của Edvard Munch

 • Tranh Danh Họa - Night Watch của Rembrandt van Rijn

 • Tranh Danh Họa - The Creation of Adam của Michelangelo

 • Tranh Danh Họa - The Birth of Venus của Sandro Botticelli

 • Tranh Danh Họa - Guernica của Pablo Picasso

 • The Kiss

 • The Dream

 • Soft Construction with Boiled Beans

 • Apparition of Face and Vase on a Beach 1938

 • Chân dung Adele Bloch Bauer

 • The Tree Of Life

Sản phẩm của chúng tôi

Dự án đã thực hiện
Tranh sáng tác
Mẫu tranh demo
Quy trình sản xuất tranh
 • Triển lãm quốc tế VIETBUILD tháng 3-2013

 • Triển lãm quốc tế VIETBUILD tháng 3-2013

 • Triển lãm quốc tế VIETBUILD tháng 3-2013

 • Tranh Bộ Phòng Khách và Phòng Ăn cho căn hộ chung cư hiện đại

 • Tranh Bộ Hoa Poppy nền xanh cốm cho nhà chung cư

 • Tranh Bộ Trừu Tượng - Công ty Jonkers 2

 • Tranh Bộ Trừu Tượng - Công ty Jonkers

 • Tranh Hoa Decor cho sếp mạng Hỏa

 • Tranh Bộ Cây Tiền Bạc

 • Tranh Bộ Đen Trắng Đỏ

 • Tranh Bộ Trừu Tượng

 • Tranh Hoa Decor - Nhà chị Trang

 • Tranh Hoa Rum - nhà chị Trang

 • Queen Spa - 02

 • Tranh - Anh Tú

 • Tranh - Chị Giang Long Biên

 • Tranh Phòng Ngủ 76

 • Tranh Phòng Ngủ 74

 • Tranh Phòng Khách 302

 • Tranh Phòng Khách 285

 • Tranh Phòng Khách 292

 • Tranh Phòng Khách 290

 • Tranh Phòng Khách 264

 • Tranh Phòng Khách 263

 • Tranh Phòng Ăn 04

 

Chào mừng bạn đến với Tranh Decor!

Với hàng ngàn khách hàng hài lòng khi mua tranh của chúng tôi tại các điểm bán hàng ở TP.HCM, Kiên Giang và Hà Nội, chúng tôi tự tin với chất lượng tranh sơn dầu vẽ theo đặt hàng. Tài năng của các họa sỹ của chúng tôi đã tạo ra hàng nghìn bộ tranh lớn nhỏ phục vụ cho những người yêu nghệ thuật của các thành phố lớn, bao gồm cả các nhà hàng, quán cà phê, spa... Họa sĩ của chúng tôi có tác phẩm trong các sự kiện văn hóa - nghệ thuật, các chương trình triển lãm lớn khắp 3 miền. Chúng tôi còn đáp ứng yêu cầu khắt khe của các kiến trúc sư nội thất và nhiều gu thẩm mỹ khác nhau.

 
Chúng tôi chỉ hợp tác với những họa sĩ vẽ tranh tài năng và nhiều kinh nghiệm vẽ tranh trang trí nội thất, sử dụng các vật liệu tốt nhất, duy trì mức độ kiểm soát chất lượng cao với dịch vụ khách hàng tốt nhất có thể. 
 
Những bức tranh bạn mua được bảo đảm bởi Chính sách Bảo lãnh  hài lòng - Cam kết hoàn tiền 100% trong các trường hợp thiếu sót do lỗi của chúng tôi. Các bức tranh được bảo hành 1 - 3 năm và hỗ trợ bảo dưỡng trọn đời. Tranh được vận chuyển miễn phí trong nội thành và hỗ trợ phí vận chuyển các trường hợp ở tỉnh xa. 
 
Hãy gửi cho chúng tôi những lời nhận xét của bạn về tác phẩm và dịch vụ. Chúng tôi luôn có những sự kiện bất ngờ thường xuyên dành cho những khách hàng thân thiết như bạn. 
 
Xin vui lòng liên hệ với trung tâm hỗ trợ của chúng tôi để tìm hiểu thêm về quá trình thực hiện bức tranh của bạn, về các họa sĩ của chúng tôi, đội ngũ quản lý, các cửa hàng trưng bày, quá trình đặt hàng, và bất cứ yêu cầu nào khác! 
 
Trân trọng cảm ơn bạn đã dành cho Tranh Decor sự quan tâm quý báu của mình!